MAERSEN

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de websites van MAERSEN de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. MAERSEN is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de door MAERSEN geleverde diensten en er kunnen overigens aan de website geen rechten worden ontleend. MAERSEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Copyright

Het materiaal dat door MAERSEN of door DocentEngels.nl is ontworpen is auteursrechtelijk beschermd en valt onder intellectueel eigendomsrecht. Ontwikkeld lesmateriaal (waaronder PowerPoint presentaties) worden niet digitaal of anderszins gedeeld met leerlingen, studenten, opdrachtgevers, collega’s of derden. Aantekeningen maken is toegestaan indien dit voor privégebruik is bestemd. Hier kan van af worden geweken indien hier voorafgaand aan de opdracht een overeenkomst over is gesloten. 

Aansprakelijkheid

MAERSEN en/of DocentEngels.nl stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele uitkomsten tenzij hier voorafgaand aan de opdracht duidelijke afspraken over zijn gemaakt. Aansprakelijkheid zal zich beperken tot datgene wat voorafgaand is overeengekomen. Eventuele (financiële) aansprakelijkheidsstellingen zullen nimmer hoger zijn dan het bedrag dat overeengekomen is voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op de door MAERSEN en DocentEngels.nl ontworpen website zijn eigendom van MAERSEN, tenzij anders aangegeven in de schriftelijke afspraken tussen MAERSEN en opdrachtgever. Zonder schriftelijke toestemming van MAERSEN en/of opdrachtgever is het niet toegestaan gebruik te maken van het door mij gebruikte merk. Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen via het contactformulier.

DocentEngels.nl is onderdeel van MAERSEN.

Meer informatie over disclaimer, aansprakelijkheid, copyright en/of merken kan opgevraagd worden via het contactformulier. Deze en overige bepalingen staan ook in het onderstaande document dat als uitgangspunt gebruikt wordt voor eventuele verduidelijking.