MAERSEN

Privacybeleid

De gegevens die MAERSEN verzameld zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met de betrokkene is aangegaan. Vanaf 25 mei treedt de AVG in werking. Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u hier meer informatie over vinden.
Onder de AVG heeft MAERSEN een verantwoordingsplicht voor de informatie die verwerkt worden. Gezien het feit dat er regelmatig sprake is van de verwerking van privacygevoelige informatie, kan MAERSEN ook expliciet toestemming vragen om er zeker van te zijn dat de betrokkene op de hoogte is van de verwerking van de gegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Het komt ook voor dat MAERSEN om bijzondere persoonsgegevens vraagt (legitimatie) voor specifieke werkzaamheden. Wanneer om legitimatie gevraagd wordt, zal er expliciet vermeld worden waarom deze nodig zijn en hoe deze gegevens gebruikt worden. Er zal ook om uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden.
Voorbeelden van gegevens die MAERSEN verzameld en hoe deze gebruikt worden:

NAW-gegevens van bedrijf en de opdrachtgever
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de totstandkoming van overeenkomst. Deze gegevens worden gebruikt voor communicatie met de opdrachtgever.

E-mail communicatie

Wanneer er een opdracht per email is geplaatst, zal MAERSEN deze email gedurende enige tijd bewaren voor toekomstig raadplegen indien nodig. Dit heeft ook een juridische reden voor wanneer een onwettige opdracht is geplaatst.

Wachtwoorden en gebruikersnamen

Wachtwoorden en gebruikersnamen zijn gevoelige informatie die MAERSEN verwerkt voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden. Vanaf 25 mei 2018 wordt expliciet om toestemming gevraagd middels het ondertekenen van een formulier voor het gebruik van deze gegevens.
Ook na het opleveren van een website zullen deze gegevens bewaard worden. MAERSEN kan dan namelijk regelmatig controleren op updates en nieuwe opdrachten omtrent de website soepel van start laten gaan. Daar waar mogelijk zal MAERSEN proberen om een eigen account te maken zodat er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van uw inloggegevens. Wanneer MAERSEN een account voor u aanmaakt, dan zullen de inloggegevens naar u verzonden worden.

Het is belangrijk om te beseffen dat MAERSEN met inloggegevens ook toegang heeft tot bestanden op de server en gegevens in de database. Deze zijn nodig voor het verrichten van de werkzaamheden, maar kunnen gegevens van u en uw klanten bevatten. MAERSEN gaat hier uiteraard vertrouwelijk mee om. Wachtwoorden en andere gevoelige informatie zullen versleuteld in de database opgeslagen zijn. Deze zijn dus wel toegankelijk voor MAERSEN, maar niet inzichtelijk.

Email accounts

Wanneer MAERSEN een email account aanmaakt, dan wordt er een wachtwoord aangemaakt. Dit wachtwoord zal na communicatie met u vernietigd worden. Toegang tot andere systemen stelt MAERSEN wel in staat om het wachtwoord te resetten indien nodig.

Identiteitsgegevens

Deze gegevens vallen onder bijzondere persoonsgegevens en zullen in de regel ook niet van u gevraagd worden. Alleen wanneer er sprake is van werkzaamheden waarbij legitimatie vereist is, zal dit van u gevraagd worden. U geeft dan expliciet toestemming voor de werkzaamheden waarover u wordt ingelicht.
In overige gevallen kan het zijn dat er om identiteitsgegevens gevraagd wordt wanneer er een opdracht geplaatst wordt die risico’s met zich meebrengt. Te denken aan het aanbrengen van wijzigingen op een website die niet direct met de opdrachtgever geassocieerd kan worden. Met de schriftelijke opdracht en de identiteit zal MAERSEN besluiten deze opdracht wel of niet uit te voeren.
Opdrachten die niet met toestemming van de juridische eigenaar van de website plaatsvinden zijn strafrechtelijk verboden. Wanneer niet duidelijk is wie de eigenaar is van de website, zal er gevraagd worden om de opdracht te bevestigen en identiteit beschikbaar te stellen.

Websitegegevens

Wanneer u een CMS van MAERSEN heeft op uw website, kunt u zelf wijzigingen op de website doorvoeren. Deze wijzigingen worden gedocumenteerd. Op deze manier is het mogelijk voor MAERSEN om te kijken of er problemen ontstaan en hoe deze ontstaan zijn. Het zal ook trouble-shooting vergemakkelijken omdat MAERSEN dan alle activiteiten op de website terug kan zien.
Wilt u meer informatie over hoe uw gegevens verwerkt worden? Neem dan svp contact met mij op. Ik streef ernaar om zoveel mogelijk uw belangen en uw privacy te waarborgen inzage privacy. Dit beleid kan in de loop der tijd uitgebreid en verduidelijkt worden.

Als web developer heb ik soms toegang tot privacygevoelige informatie. Deze zal ik vertrouwelijk behandelen. Om de privacy van u en uw klanten te waarborgen heb ik hieronder een klein overzicht van wat ik doe met de gegevens die ik krijg en waarvoor ik deze nodig heb.

Overige gegevens

Het in de gaten houden van het gedrag van de website. Bijvoorbeeld foutmeldingen, logbestanden, bezoekersaantallen. Ik gebruik deze om de website te verbeteren en te optimaliseren.

Het terug kunnen halen van de geplaatste opdrachten. Op deze manier kan ik te allen tijde controleren welke opdrachten er geplaatst zijn en of ik deze heb uitgevoerd.

Het testen van het email account. Na het inloggen stuur ik u de inloggegevens en verwijder ik de inlog informatie. Ik kan wel uw wachtwoord resetten indien gewenst.

Afhankelijk van de gegevens zullen hier duidelijke afspraken met u over gemaakt worden. Er zal niet zonder toestemming buiten wettelijke kaders informatie verzameld worden.

Via WordPress CMS, SEO, Google Analytics, cookies, etc.

De mailtjes worden door u verzonden en worden in de mail bewaard.

Deze accounts maak ik namens u aan op de server.

Afhankelijk van de gegevens.

De bezoeker van de website via een cookie melding

Uw NAW gegevens Voor het contact met u op kunnen nemen. Deze vult u in via het oriëntatie De opdrachtgever gespreksformulier

Identiteitsbewijs Wanneer er sprake is van een opdracht die beveiligingsrisico met zich mee brengt (denk aan het regelen van online bankzaken en/of mogelijke

wettelijke overtredingen) dan vraag ik een kopie identiteitsbewijs.

De aanvraag wordt per mail verstuurd. In de De opdrachtgever begeleidende brief zal staan waarvoor uw
identiteitsbewijs nodig is. Na ontvangst en
het printen van het document (hard copy)

zal ik deze mail verwijderen.

Wachtwoorden en Voor het verrichten van werkzaamheden op de gebruikers-namen website. Denk aan onderhoud, updates en

aanpassingen op uw verzoek.

U stuurt deze gegevens op wanneer deze De opdrachtgever nodig zijn. Gedurende het project bewaar ik
deze gegevens. Na het project

Toestemming verzamelen en gebruik van (persoons)gegevens

Vanaf 25 mei 2018 tekent u eenmalig een formulier waarin u mij toestemming geeft om bovenstaande gegevens te gebruiken. Was u al klant voor 25 mei 2018, dan heeft u een formulier per post toegestuurd gekregen. Dit formulier is puur voor de formele toestemming en zal in mijn eigen archief bewaard worden. Een kopie is toegevoegd aan deze projectmap.
Als dit formulier niet ondertekend in archief zit, dan ben ik feitelijk in overtreding wanneer ik werkzaamheden verricht op uw website en uw (inlog)gegevens heb. Na 25 mei 2018 stel ik dit formulier ook als voorwaarde om werkzaamheden op uw website te verrichten. Heb ik geen formulier ontvangen, dan zal ik uw gegevens verwijderen ervan uitgaande dat ik deze toestemming niet heb.

Intrekken van toestemming

U kunt te allen tijde toestemming intrekken voor het gebruik van (een gedeelte van) informatie. Hiermee zullen dan ook de diensten en services vervallen die afhankelijk zijn van deze gegevens. Wilt u vragen welke diensten ik niet meer kan leveren, dan kunt u contact met mij opnemen. In deze projectmap heb ik een formulier toegevoegd die u kunt gebruiken voor het intrekken van toestemming.

Tot slot

Elke opdracht is anders en daarom kan het zijn dat er specifieke toestemming nodig is voor het uitvoeren van een opdracht. Ik sta voor u klaar om al uw vragen rondom privacy op de website zo goed mogelijk te beantwoorden. Voor een actuele omschrijving van het privacy beleid kijkt u op de
website www.maersen.com. Voor meer informatie kunt u uw vragen stellen door contact op te nemen via de website of een mail te sturen naar info [at] maersen.com.